7. - 13.apríl 2017

 

Medzinarodný tábor v Maďarskej republike

Szárnyvonalak Európában

 

 Video z akcie:

 

 Fotky z akcie:

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.detskydomovkolarovo.sk/images/Aktivity/2017/Medzinarodny_tabor_v_Madarskej_republike