Budova DeD Kolárovo bola postavená v roku 1968. Činnosť DeD bola zahájená 3. februára 1970  s kapacitou pre 120 detí.

Detský domov zriadil ONV – odbor školstva Komárno.

Celkový počet detí k 22. februáru 1970 bol 41.

Prvým riaditeľom bol Ladislav Jezsó, nasledoval  riaditeľ Tibor Steiner.

DeD patril aj počas obdobia Československa ako aj samostatnej SR medzi najúspešnejšie DeD v oblasti rôznych športových aktivít. Naše zariadenie  bolo dokonca aj viacnásobným víťazom v medzinárodnej súťaži športových hier (atletické disciplíny, futbal, volejbal) medzi detskými domovmi. Deti aj napriek nedostatku lyžiarskych podmienok v Kolárove vynikali na súťažiach v lyžiarskych disciplínach. Každý kto navštívi naše zariadenie, má možnosť prezrieť si vystavené ocenenia vo vstupnej hale, ktoré získali naši zverenci. DeD disponuje množstvom fotografického materiálu, ktorý je našim malým pokladom. Viac ako 15 rokov naše deti obhajujú dobré meno DeD na medzinárodných stretnutiach, ktorý organizuje Rytiersky rád Svätého Václava v Českej republike pod vedením veľmajstra pána Milana Rýdla.

DeD Kolárovo patril medzi najväčšie detské domovy v SR, najvyššia kapacita bola takmer 120 detí a mladých dospelých,  momentálne je schválená kapacita pre 76 detí. Špecifikom bolo, že do roku 2011 boli všetky deti umiestnené v jednej dvojpodlažnej budove. Momentálne  máme 4 skupiny v rodinných domoch, 3 skupiny v kmeňovej budove a 1 skupinu mladých dospelých.

Od 1.januára 2019 sa DeD Kolárovo premenoval na Centrum pre deti a rodiny Kolárovo